Systemisk Opstilling

Betydningen af min familie er vejen til mig

Familieopstilling eller Systemisk opstilling udføres oftest i grupper, hvor man blandt de øvrige deltagere udvælger repræsentanter for familien eller det tema, som man ønsker at arbejde med. Man opstiller herefter repræsentanter på en måde, der svarer til tema, dvs. man opstiller det indre til noget ydre. Herefter fortsætter processen gennem de opstillede repræsentanter. Gennem nye indsigter, skabes der forsoning og nye skridt kan tages. Skridt der bringer systemet i ligevægt og hermed fokus og mulighed for mønsterbrydning og positiv forandring.

Selvom vi er voksne og selv har stiftet familie, lever de tidligere dynamikker i os. Børn fødes ind i et mønster og indordner sig de normer der hersker, for at høre til.

En opstilling kan ændre synet på os selv, på vores placering i familien/samfundet og indstillingen til denne og egen verden. Med udgangspunkt i den enkelte støttes der til at finde egne redskaber/ressourcer til at bryde med uhensigtsmæssige mønstre, selvværdsproblematikker, angst, social fobi, mistet livsmod osv. Der støttes til at forstå sammenhænge mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Metoden understøtter en realistisk mønsterbrydning, så motivation og progression bliver mulig. Betydningen af spejling og reflektion i gruppen giver ny tillid, når evt svigt i livet overskygger livsmodet (psykosociale udfordringer).

Familie opstilling eller systemisk opstilling er en meget berigende og autentisk metode, som giver mulighed for at opdage og integrere flere forskellige sider af os selv.  Den giver os mulighed for at forstå os selv, og det der hindrer os i at  ”komme videre”, og på et dybere plan at skabe balance i vores indre og ydre verden.

Jeg har en to-årig uddannelse i opstilling fra ISFO/Liv Dhanyo Thommesen.
Jeg er Supervisor på uddannelsen og medlem af bestyrelsen i foreningen DFSO  (Dansk Forening for Systemisk Opstilling)

Læs meget mere om Familieopstilling på ISFO.dk