Supervision

Jeg ser supervision som en fantastisk mulighed for læring, udvikling og selverkendelse. Supervision giver mulighed for faglig og personlig udvikling og mindsker risiko for stress og udbrændthed på arbejdspladsen. Vi arbejder med forståelse og bevidstgørelse af det der sker imellem mennesker. Det vil sige, at vi undersøger det, som bevidst eller ubevidst kommer til at få betydning for relationen, enten  fagligt eller personligt.

I supervisionen vægter jeg åbenhed, mod til at undersøge ukendte sider af sig selv, nysgerrighed, bevidsthed om krop og følelser, nænsomhed, accept og anerkendelse. Altid tavshedspligt.

Gruppesupervision

Her kan arbejdes individuelt, og samtidigt benytte gruppen som den allerbedste sparringspartner. I supervisionen kan bl.a. indgå metoder som: reflekterende teams, feedback, bevidning, episodeanalyse, systemisk opstilling  og undervisning specifikt efter aftale.

Individuel supervision

Her er det muligt at arbejde med alle områder I arbejdslivet. Hvis det giver mening og det prioriteres, kan vi arbejde med områder, hvor privatlivet påvirker arbejdslivet og omvendt.