Workshop og Tema aftener

Nærværs møder

Bevidstgørende nærværstræning med fokus på integrering af virksomme redskaber i arbejds- og privatlivet. 

Velkommen til en aften hvor vi sammen retter opmærksomheden mod det fælles nærværende øjeblik. Rigtig mange mennesker løber forpustet af sted i livet. Vi taler om alt det vi gerne vil nå og alt det vi ikke når. Alt det vi ikke er gode nok til, eller ikke synes at fortjene, samt forventninger og frustrationer som kan være ubærlige – listen er lang. Vi kan ofte havne i stresslignende tilstande, og komme længere og længere væk fra os selv og det som livet egentlig handler om. Nemlig at være her, lige nu. Både alene og sammen med andre.

Aften-møde er en invitation til at træne dit nærvær og hjertets sande natur. en invitation til at være stille og sanseligt opleve hvad krop og især hjertet formår. Det giver os mulighed for at leve livet indefra og ud – og ikke omvendt. Når vi lever indefra og ud, har det betydning for alle vi omgås. Hjertets glæde har det med at smitte af, og så bliver det glædeligt både at være sammen og hver for sig.

Aftenen indeholder guidede meditationer, stilletid og øvelser. Inquiry, åbne spørgsmål og dialoger, samt refleksioner som udspringer af træningen. Alt sammen redskaber til at kunne tage dit nærvær med dig, hele tiden.

Du behøver ingen særlige forudsætninger for deltagelse.

Kom alene eller tag din ven/veninde/familie med.

Fremtidige datoer for afholdelse af nærværs møde:

Dato:
22/05/23
26/06/23

Tid:
Kl. 16.00-18.30.

KLINIK
Mønvej 81,
4720 Præstø

Direkte tilmelding på: Tlf.: 2216 6400 eller på mail.

Pris pr. aften 150 kr. Kan betales via MobilePay eller kontant ved ankomst.

Familieopstilling

Betydningen af min familie er vejen til mig – personligt forandringsarbejde i grupper.

Synes du der er områder i dit liv, hvor du bliver ved med at sidde fast i de samme gamle mønstre, som ikke gør livet lettere for dig? Er der noget du virkelig gerne vil forandre og som ville betyde mere glæde og frihed for dig og evt. dine tætte relationer?

Familieopstilling i gruppe vil give dig en “øjenåbner”, og nænsomt kunne støtte dig til udvikling og mønsterbrydning.

Igennem opstillingerne vil du få mulighed for at tage skridt i den retning du ønsker, og med dyb respekt for det familiesystem du er en del af, opnå større afklaring og autenticitet i dit liv.

Hver deltager får mulighed for egen opstilling og må desuden være indstillet på at støtte op om andre deltageres processer som repræsentant.

Max 7 deltagere pr. hold. – OBS! Få pladser tilbage

Pris: 900 kr

Tilmelding til: tilmelding på mail.

Beløb bedes indbetalt ved tilmelding på kontonr.: 6140 4121321 eller mobilepay 2216 6400

Mønsterbryderforløb –
En vurderet succes

26 ugers forløb for psykisk sårbare unge under 30, aktivitets- og uddannelsesparate

I samarbejde med Næstved Ressource Center, udarbejdede og gennemførte jeg pilotprojektet ”Mønsterbryder” i  2015-2016.

Gennem et tværfagligt solidt og meningsfuldt forløb, støttes den unge i livsmestring og kontakt til udd. eller job, og lærer at takle udfordringer som angst, depression, selvværdsproblematikker, personlighedsforstyrrelse, selvskade eller spiseforstyrrelser mm. Betydningen af et trygt, længerevarende, tværfagligt forløb som er baseret på et menneskesyn der ser det hele menneske, skaber forudsætning for forandring og personlig mestring.

Effekt:

75% af unge i gruppen er efter endt forløb gået i gang med realistisk uddannelse (brobygning, FVU, VUC, 9.klasse osv.)
25% af unge i gruppen fordeler sig på kronisk alvorlig sygdom, barsel og fraflytning.
NRC har nu ”Mønsterbryder” som en fast succesfuld indsats.