Kursus ONE

Det Oplevede Nærværs Effekt

Et kursus for mennesker, som arbejder
med mennesker

Formål:

At forstærke samhørighed og glæden ved at gå på arbejde. Forventningen til robuste medarbejdere og mental sundhed, siger noget om opmærksomheden på, i hvor høj grad man er I stand til at bruge sig selv som menneske. De mange krav, både fagligt, personligt og socialt, kræver at man har ressourcer som man til en hver tid kan benytte sig af, både på jobbet og privat.

Følelsen af meningsfyldthed, at vi har noget at stå op til om morgenen, at vi er en del af et fælleskab og bidrager til noget, der er større end os selv, er afgørende for et godt arbejdsliv.

For at kunne støtte og være med til at udvikle andre mennesker, må man I sagens natur gå vejen selv først. Det kræver at man er bevidst om sine tanker og tankemønstrer. Om hvordan man agerer og reagerer, om at have bevidsthed om vores sanser som fortæller noget om vores følelser, samt evnen til at føle empati og mærke passion.

Dette kursus er for dig, som har brug for stærke og sikre redskaber til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, og som har interesse i at bruge dig selv som en betydningsfuld ressource i relations arbejdets mulige kunst.

Kurset tilbydes til offentlige arbejdspladser samt virksomheder, som ønsker at give medarbejderen redskaber til at kunne forstærke samhørigheden og medvirke positivt til at kunne bringe sig selv i spil og hermed stå stærkere alene og sammen med andre.

Opbygning:

Kurset består af 3 moduler af 2 dage, med ca. 6 ugers mellemrum. Alle moduler er en blanding af teori, oplæg, øvelser, debatter og reflektioner.

Efter hvert modul fastlægges 1,5 times spørgetime, som deltagerne skal kunne benytte til refleksion og sparring med underviser. Efter kurset anbefales løbende supervision på det tillærte, så nye redskaber bliver godt og stabilt integreret.

 

Kursisterne udtaler:

  • Kurset giver os en fælles forståelse og øget opmærksomhed, som vi kan benytte os af i pressede situationer, når motivationen mangler eller man føler sig udbrændt.
  • Jeg kan bruge redskaberne i ”den svære samtale”
  • Meget vedkommende undervisningsform.
  • Jeg handler meget mere overbevisende og med større overblik, overfor borgere efter kurset.
  • Nye redskaber gør mig i stand til at tage ansvar for mig selv og indgå i mere konstruktiv samtale/udveksling med kolleger eller chef

 

Kurset vil medvirke til:

  • Øget bevidsthed og forståelse af uopdagede menneskelige ressourcer.
  • En større sikkerhed i selvansvarlig kommunikation.
  • Selvansvarlig medvirken til udvikling i grupper og evnen til at lytte med nærvær og empati.
  • At kunne sætte egne følelser i perspektiv og kunne bryde med uhensigtsmæssige gamle mønstre. – At mestre med nye redskaber.

For yderligere information og spørgsmål, kontakt Janni Frank på:
mobil 2216 6400
mail janni(snabela)janni-frank.dk